Sập ba thành tam sơn gỗ gụ cẩn ốc đỏ đẹp

logo-phuong-mien.png

Giường tam sơn ba thành gỗ gụ cẩn ốc sà cừ đẹp.

Mã sản phẩm: G/TS

180,000,000 VNĐ

Tư vấn thêm
Share

Thông số kĩ thuật

  • Kích thước: 1m8 x 2m2
  • Chất liệu gỗ: Gỗ gụ mật Gia Lai
  • Chất liệu ốc: Ốc sà cừ đẹp